Σταδια υλοποιησης εργου

Η προσέγγιση του έργου προβλέπει τρία στάδια με την υποστήριξη εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος για τη διαδικασία σύνθεσης:

  • Στάδιο 1ο: Έρευνα, Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής και Καθορισμός Προδιαγραφών. Το στάδιο αυτό αφορά στη μοντελοποίηση της ολιστικής προσέγγισης ECO SENSE, καθώς και στην ανάλυση των προδιαγραφών και απαιτήσεων των νέων εργαλείων για τις βιώσιμες πόλεις.
  • Στάδιο 2ο: Ανάπτυξη και Υλοποίηση Πλατφόρμας Υποστήριξης Αποφάσεων. Κατά το δεύτερο στάδιο αναπτύσσονται τα τμήματα της ευφυούς πλατφόρμας υποστήριξης αποφάσεων που αφορούν στην υλοποίηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη με την πλατφόρμα και στο κομμάτι της επεξεργασίας δεδομένων.
  • Στάδιο 3ο: Πιλοτική Λειτουργία και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων με Στόχο τον Έλεγχο και Βελτιστοποίηση της Πλατφόρμας. Ειδικότερα 15 δημοτικές επιχειρήσεις, μέλη του δικτύου πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» θα συμβάλουν στην αξιολόγηση των εργαλείων, στη διαλειτουργικότητά τους και στην επαλήθευση αποτελεσμάτων. Ορόσημο του σταδίου αυτού αποτελεί και η σύνθεση του Πλάνου Εμπορικής Αξιοποίησης του τελικού προϊόντος.