Παρουσίαση του ECO SENSE στη 2η Διαβούλευση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Άργους-Μυκηνών

Το έργο ECO SENSE παρουσιάστηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ κ. Άγγελο Χασιώτη κατά τη διάρκεια της 2ης Διαβούλευσης του «ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΥΣ» που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 παρουσία φορέων της περιοχής, δημοτικών επιχειρήσεων και δημοτών του Άργους.

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές κυρίως περιοχές. Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των ανθρώπων κατά προτεραιότητα έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στόχος του ΣΒΑΚ Άργους-Μυκηνών είναι να προκύψει ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και μέτρων μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού, που θα θέσουν τις βάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών που αφορούν στην πραγματοποίηση των μετακινήσεων προσώπων και αγαθών εντός των ορίων του Δήμου με έμφαση στις αστικές περιοχές.

Το ΣΒΑΚ Άργους-Μυκηνών υλοποιείται από το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» με συνεργάτες της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ, με επικεφαλής τον ομότιμο Καθηγητή Θ. Βλαστό.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την παρουσίαση έγινε αναφορά στην Εφαρμογή ECO SENSE, η οποία θα καταγράφει και θα αναλύει τα στατιστικά στοιχεία κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιφερειακών δομών. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μια κλίμακα ECO SENSE για την τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή, ενώ βασικός στόχο αποτελεί και η δημιουργία της σήμανσης ECO SENSE, με την καθιέρωση της οποίας εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί διατηρήσιμη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος μέχρι 20% και βελτίωση της κλιματικής τρωτότητας κατά 2 βαθμίδες, με βάση την κλίμακα ECO SENSE.

Σημαντικό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή και την αξιοποίηση του ECO SENSE έδειξαν πληθώρα φορέων και δημοτικών επιχειρήσεων του Άργους, με κυριότερες τη ΔΕΥΑ Άργους – Μυκηνών και τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, οι οποίες δεσμεύτηκαν να αποτελέσουν μέλη της πιλοτικής λειτουργίας της εφαρμογής.

Η επίσημη ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Άργους – Μυκηνών είναι διαθέσιμη εδώ.