Παρουσιαση του εργου ECO Sense στο 31ο Ευρωπαϊκο συνεδριο για την Επιχειρησιακη Ερευνα EURO 2021 Athens

Η HOLISTIC σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συνεργάτες στο έργο ECO Sense, συμμετείχαν με επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Επιχειρησιακή Έρευνα που έλαβε χώρα στην Αθήνα από τις 11 έως και τις 14 Ιουλίου. Η παρουσίαση του έργου έγινε στα πλαίσια της ενότητας «Supporting Sustainable Transitions in stream OR in Climate Policy and Planning» την Τρίτη 13 Ιουλίου και βοήθησε στην κοινοποίηση των στόχων και του αντικειμένου του έργου μας. Παρουσιάστηκε η σημασία που έχει το αντικείμενο του έργου για την Ευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και τον δρόμο προς την απανθρακοποίηση. Με την πλατφόρμα του ECO Sense όπως αυτή προδιαγράφεται και σχεδιάζεται, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις θα υποστηριχθούν ενεργά για την πραγματική εφαρμογή δράσεων μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον είχαν οι Μεθοδολογίες που θα εφαρμοστούν κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή του εργαλείου ECO Sense Resilience όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο συνέδριο αλλά και η ανάπτυξη της Πλατφόρμας Εργαλείων. Το κοινό που παρακολουθούσε την παρουσίαση έθεσε κρίσημα ερωτήματα ενώ ενδιαφέρθηκε για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της σήμανσης ECO Sense labeling αλλά και του δείκτη τρωτότητας των Δημοτικών Επιχειρήσεων στην κλιματική αλλαγή, στο ευρύ κοινό. Η επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι διαθέσιμη εδώ.