Η ιστοσελιδα του εργου ECO Sense ειναι ενεργη

Με την κλιματική αλλαγή να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και να συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, απαιτείται πρωτίστως, άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών. Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν πλέον διαπιστωμένες αναγκαιότητες και προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα υλοποίηση δράσεων για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος καθώς και για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το ECO SENSE θα δώσει τη δυνατότητα για ανάπτυξη και προώθηση σύγχρονων υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης του ενεργειακού αποτυπώματος και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δημοτικών επιχειρήσεων στην κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψιν τις τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις. Στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών σε χρήστες χωρίς τεχνικό υπόβαθρο και εμπειρία, σε δημοτικό επίπεδο, που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση οικονομικότερων και φιλικότερων προς το περιβάλλον λύσεων, μέσω της ολιστική πλατφόρμας ECO SENSE, και της εργαλειοθήκης που θα αναπτυχθεί. Οι εταίροι του έργου ECO SENSE συνεργάζονται αρμονικά πάνω στην ανάπτυξη, διαμόρφωση και εφαρμογή της μεθοδολογίας καθώς και την ανάπτυξη και έκδοση των εργαλείων του έργου! Η ιστοσελίδα μας που είναι ενεργή και θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα και υλικό από την εξέλιξη του έργου, θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το έργο και να συμμετέχουν σε μελλοντικές εκδηλώσεις. Μείνετε συντονισμένοι!